Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

U skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama bavimo se izradom:

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu obavljamo sledeće poslove:

 • Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Elaborat o uređenju gradilišta
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Pravilnik o evidencijama sa obrascima za evidenciju
 • Pravilnik o alkotestiranju
 • Pravilnik o organizaciji pružanja prve pomoći
 • Uputstva za bezbedan rad na radnom mestu, uputstva za bezbedno korišćenje opreme za rad, uputstva za pravilno korišćenje sredstava i opreme za kolektivnu i ličnu zaštitu
 • Obrasce 6. i testove za prethodne i periodične obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

DETALJNIJE

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju bavimo se:

 • Izradom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Izradom Plana sistema tehničke zaštite
 • Projektovanjem i nadzorom na izvođenjem sistema tehničke zaštite
 • Pružanjem usluga bezbednosnog konsaltinga

DETALJNIJE

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju bavimo se izradom: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Sa klijentima sa kojima uspostavimo poslovnu saradnju, vršimo i obuke iz oblasti zaštite od požara u vidu teorijskog i praktičnog dela.

REFERENCE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO