Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

Projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

Tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem.

Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite. Tačnije, nakon izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađuje se projektna dokumentacija i usklađuje sa zakonom.

Lice koje vrši stručni nadzor o izvršenom nadzoru sačinjava Zapisnik o stručnom nadzoru tehničke zaštite. Obuku osoblja koje će upravljati tehničkom zaštitom, vrši službenik obezbeđenja sa licencom za vršenje poslova tehničke zaštite, o čemu sačinjava Zapisnik o izvršenoj obuci u rukovanju sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite. O obavljenom tehničkom prijemu sastavlja se Zapisnik o tehničkom prijemu.

1. Zapisnik o stručnom nadzoru tehničke zaštite
2. Zapisnik o izvršenoj obuci u rukovanju
3. Zapisnik o tehničkom prijemu
4. Potvrda o izvedenom stanju

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ne mora se vršiti ako se pružaju usluge korisnicima radi zaštite lica, zaštite objekata za stanovanje, zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari angažovani od organizatora okupljanja, kao i zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika koji su klasifikovani u skladu sa klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuje računovodstvo, računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji.

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

  • Procene rizika od katastrofa
  • Plana zaštite i spasavanja
  • Plan smanjenja rizika od katastrofa
  • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO