Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

PROPISI

Vanredne situacije:

 1. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situaYVkGI2XZ#NVLppHlcijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
 2. Zakon o kritičnoj infrastrukturi („Sl. glasnik RS“, br. 872018)
 3. Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“ br. 32011 i 372015)
 4. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje („Sl. glasnik RS“, br. 102/2020)
 5. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 412019)
 6. Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa („Sl. glasnik RS“ br. 182012)
 7. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 342019)
 8. Metodologija izrade i sadržaj procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Službeni glasnik RS“, br. 802019)
 9. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019)
 10. Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe („Sl. Glasnik RS“, broj 84/2020)

 

Privatno obezbeđenje:

 1. Zakon o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)
 2. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 98/2016)
 3. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 19/2015 i 71/2017).
 4. Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama („Sl. glasnik RS“, br. 98/2016)

Bezbednost i zdravlje na radu:

 1. Zakon o bezbednost i zdravlju na radu.pdf („Службени гласник РС“, бр. 101 од 21. новембра 2005, 91 од 5. новембра 2015, 113 од 17. децембра 2017)
 2. Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Службени гласник РС“, бр. 62 од 6. јула 2007, 102 од 11. децембра 2015.)
 3. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta („Sl. glasnik RS“, br. 121/2012 i 102/2015)
 4. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 102/2015)
 5. Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 53/97.)

Koordinacija na gradilištu:

 1. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS“, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018)
 2. Pravilnik o zaštiti na radu pri izvodjenju građevinskih radova („Sl. glasnik RS“, br. 53/97)

Zaštita od požara:

 1. Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)
 2. Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara („Sl. glasnik SRS“, br. 40/90)
 3. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 76/2010)

 

Zaštita životne sredine:

 1. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)
 2. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)

 

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE