Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

PROPISI

Vanredne situacije:

 1. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situaYVkGI2XZ#NVLppHlcijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
 2. Zakon o kritičnoj infrastrukturi („Sl. glasnik RS“, br. 872018)
 3. Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“ br. 32011 i 372015)
 4. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 8/2011)
 5. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 412019)
 6. Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa („Sl. glasnik RS“ br. 182012)
 7. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 342019)
 8. Metodologija izrade i sadržaj procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Službeni glasnik RS“, br. 802019)

 

Procena rizika:

 1. Zakon o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)
 2. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 98/2016)
 3. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 19/2015 i 71/2017).

 

Zaštita od požara:

 1. Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)
 2. Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara („Sl. glasnik SRS“, br. 40/90)

 

Zaštita životne sredine:

 1. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)
 2. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO