Tel: 061/250-06-55 | Toše Jovanovića 56/a, Zrenjanin

Koordinator u fazi izvođenja radova

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora u fazi izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova.

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasniku RS“, broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018) koordinator za bezbednost i zdravlje na radu  u fazi izvođenja radova jeste fizičko lice koje investitor, odnosno zastupnik investitora pismenim aktom odredi da obavlja poslove propisane Uredbom.

 

 

Poslovi koordinatora u fazi izvođenja radova:

 • vrši koordinaciju primene načela prevencije,
 • koordinira realizaciju planiranih aktivnosti,
 • predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu,
 • organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti,
 • obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama,
 • koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno,
 • preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište,
 • obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad,
 • svakodnevno obilazi gradilište na kome vrši koordinaciju,
 • vodi Evidenciju o obilasku gradilišta.

 

Obilazimo svakodnevno gradilišta investitora sa kojima uspostavimo poslovnu saradnju. U toku obilaska pravimo izveštaje, čime utvrđujemo da li postoji odstupanje od propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja prilikom izvođenja radova. Predlažemo mere za otklanjanje nepravilnosti, čime štitimo zaposlene od povrede na radu, a investitore od plaćanja kazni koje su utvrđene u slučaju nepoštovanja zakonskih i podzakosnih akata.

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO

Toše Jovanovića 56/a,
23000 Zrenjanin

Telefon: 061/250-06-55
E-mail: pinbezbednost@gmail.com
Radno vreme:
08:00 – 16:00  (radnim danima)

PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

 • Procene rizika od katastrofa
 • Plana zaštite i spasavanja
 • Plan smanjenja rizika od katastrofa
 • Pružamo pravnu pomoć iz oblasti Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim  situacijama

DETALJNIJE

PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO